Een pijnlijk onderwerp, ik weet het. Omdat veel mensen er echter mee te maken hebben (gehad), moet het toch gezegd.

Affectieve verwaarlozing en emotionele verwaarlozing worden, vaak halen mensen ze door elkaar. Toch is er niet alleen een gradatieverschil, maar een wezenlijk verschil.

Emotionele behoeften

Emotionele verwaarlozing betekent dat de ouders (onbedoeld) weinig oog hebben voor de emotionele behoeften van hun kind. Ze kunnen hun kinderen niet echt bij staan als ze verdriet hebben of teleurgesteld zijn. Ze vragen hun kinderen niet hoe hun dag was. Een baby of peuter die zich heeft bezeerd, krijgt afleiding in plaats van troost. Dit is Meer >