Wat kan Kind-Zijn betekenen?

Water-art

Wanneer is het zinvol om Kind-Zijn te benaderen?

In veel situaties waar anders een psycholoog of andere professional wordt gevraagd, kan iemand vanuit eigen ervaring net zo goed het kind en het gezin op weg helpen. Zoveel mogelijk bekijk ik de wereld door de ogen van een kind. Zo kan ik erachter komen welke veranderingen er nodig zijn, zodat het kind (weer) lekker in zijn vel komt te zitten. Om het kind te helpen, betrek ik het hele gezin erbij, want die vormt de basis voor het kind.

Een gezond en gelukkig kind heeft een heldere en open blik, is levendig en lacht veel. Het kind wil leren en ontdekken en is in contact met zichzelf en de omgeving.

Kind-Zijn kan helpen bij:

 • Opvoedproblemen
 • Eetproblemen
 • Stress
 • Agressie bij kinderen.
 • Overmatig huilen
 • Onverwerkte ervaringen.
 • Nachtmerries
 • Niet zindelijk worden.
 • Weinig zelfvertrouwen.
 • Jaloezie
 • Pesten of gepest worden
 • Ruzie
 • Voedingsintolerantie
 • Eenzaamheid.
 • Gevoel van zinloosheid of sleur.
 • Autisme, ADHD en andere ‘diagnoses’.
 • Moeilijkheden op school
 • Gezondheidsproblemen als eczeem, aanhoudende verkoudheid of koorts.

Hierbij kijk ik naar het kind, het gezin en naar de situatie. Als ouders zichzelf helpen en een gezonde en liefdevolle omgeving creëren, lossen veel problemen zich op.

Hoe werk ik?

Mijn doel is ouders en verzorgers zicht te geven op hun relatie met het kind, hoe het gezin in elkaar zit en welke invloeden het kind meekrijgt. Hierbij ga ik af op mijn intuïtie en inzicht en verplaats ik me in het kind.

 1. U kunt een vraag stellen via e-mail of telefoon. Het risico is dat ik maar één kant van het verhaal te ‘zien’ krijg en niet de hele situatie. Vooral geschikt als het op zich goed gaat thuis, maar u een eenduidige opvoedvraag heeft.
 2. Ik kan meedraaien in het gezin en zo een indruk krijgen van het gezinsleven. Wat er aan de hand is, maar ook wat de sterke kanten zijn. U krijgt de ruimte om te vertellen hoe u de relatie met uw kind ervaart. Ook trek ik met het kind op, zodat er een vertrouwensband kan ontstaan en hij kan vertellen of laten zien wat er in hem leeft. Deze ’taal’ ben ik nog niet vergeten.
 3. Heeft u een ander voorstel, kunt u me ook benaderen.

Praktijkvoorbeeld

Een tiener met de diagnose autisme sluit zich op in zichzelf en het lukt steeds slechter om contact te krijgen, waar jullie vroeger een hechte relatie hadden. Vaak is er strijd. Je hebt geen idee waarmee het begonnen is. Hij kruipt in een slachtofferrol als je hem terecht wijst.
Deskundigen uit verschillende hoeken stellen dat je niet zo mee moet gaan in de belevingswereld van je kind, omdat je ongewenst en afwijkend gedrag zou belonen. Hij moet zich leren aanpassen aan de ‘gewone’ maatschappij.
Dan blijkt empathie juist een sleutel om je kind te bereiken. Wat deskundigen ‘fixaties’ noemen, is wat er zoal leeft in hem. Met het kunnen delen van interesses en wat hij meemaakt, wordt hij opener. Doordat hij zich gezien, gehoord en geaccepteerd weet, kan hij zich juist beter handhaven in de ‘gewone’ wereld. Hij heeft een vertrouwensbasis.
De bijzondere band tussen jullie herstelt zich. Het open staan voor elkaars inzichten en ervaringen maakt duidelijk hoeveel ruimer de ‘werkelijkheid’ is dan het westerse hokjesdenken doet geloven.
Grenzen aangeven gebeurt nu vanuit begrip en respect, niet vanuit angst of de wens om iemand te veranderen.

Noten:

 1. ‘Hij’ kan ook een zij zijn.
 2. Mijn aandacht richt zich op alle kinderen, dus niet specifiek op degenen met een (psychiatrische) diagnose.

Sarah Morton
redactie@dus-sarah-morton.info
Tel: 06-16069732
WhatsApp: 06-83992975

Tarief wordt in overleg bepaald.
De richtprijs voor een huisbezoek is 50 euro per dagdeel en 100 euro voor een werkdag (exclusief reiskosten).

Disclaimer

Ik kan geen levensbedreigende situaties oplossen. Raadpleeg een arts bij onbekende of ernstige medische aandoeningen.
Ook kan ik geen conflicten met instanties oplossen. Wel kan ik u bijstaan met raad en kan ik u verwijzen naar mensen en adressen.