Over kindergeluk is veel te doen. We gunnen kinderen de wereld. Nog nooit was er zoveel aandacht voor de opvoeding. Ook de wetenschap biedt steeds meer inzicht over welk effect ervaringen hebben op kinderen.
Toch weten veel ouders niet hoe ze hun kind gelukkig kunnen maken, hoe goed ze het ook willen doen.

Noot: Je kunt een ander niet gelukkig maken, je kunt geen geluk ervaren namens je kind of namens wie dan ook. Je kunt wel de ruimte geven voor levensgeluk en een gezonde basis bieden.

Hier volgen een paar aanwijzingen.

Een gelukkig kind is actief, heeft een heldere blik, is levendig en lacht veel. Hij heeft vertrouwen in zichzelf.
Daarnaast vertrouwt hij erop dat hij bij zijn ouders/grootouders en andere naaste verzorgers terecht kan.

– Zichzelf mogen zijn is een belangrijke voorwaarde voor geluk. Dus dat zijn karakter, kwaliteiten en ook eigenaardigheden er mogen zijn.
Natuurlijk is het soms nodig om grenzen aan te geven bij bepaald gedrag, zolang u het kind zelf maar accepteert. Deze basisacceptatie geeft een veilig gevoel.
Dat houdt ook in niet vergelijken met andere kinderen. Ieder kind heeft zijn eigen tempo en aanleg.
Een opgejut kind is niet gelukkig.

– Een gelukkig kind is authentiek en dat geeft ruimte voor speelsheid, creativiteit en onbevangenheid. Hij leeft niet in zijn hoofd, maar in zijn hele lichaam. Hij kan zijn innerlijke stem volgen. Hij hoeft zich niet anders voor te doen dan hij is. Hij kan voelen wat hij voelt. Het klinkt tegenstrijdig maar als een kind ook zijn verdriet en boosheid mag beleven, zal dat bijdragen aan geluk.
Gevoelens worden opgelost door ze te beleven en uiten, wat iets anders is dan afreageren.
Moet een kind gevoelens onderdrukken, dan zal ook vreugde onderdrukt worden. Het wegduwen van emoties kost veel energie en maakt gespannen.
Als gevoelens vrij kunnen stromen, krijgen ook blijdschap en plezier vrij baan.

– Begrepen worden draagt bij aan geluk, zowel van het kind als de ouder. Elkaar echt leren kennen.

– Een gelukkig kind is onderzoekend en leergierig. Hij stelt vragen over van alles en zoekt zelf dingen uit. Vooral bij jonge kinderen gaat dat via de zintuigen. Kijken, aanraken, proeven.

– Hij heeft het vertrouwen om iets nieuws te proberen, ook als hij het nog niet goed kan. Hij zal het niet ervaren als falen, maar als leren. Zoals een kind leert lopen.
Neem het kind dus niet alles uit handen, maar geef hem de kans om iets zelf te doen.

– Ergens voor gaan kunt u voorleven. Goed voorbeeld doet immers volgen.
Je hebt alles al in huis. Je hoeft niet aan jezelf te gaan sleutelen, wees liever authentiek.
Als je zelf gelukkig bent, heeft dat een positief effect op de kinderen. Ze zien je graag gelukkig en het werkt aanstekelijk.
Vergeet dus vooral jezelf niet in je intentie om je kinderen een gelukkige jeugd te bieden.

– Gezonde en gelukkige kinderen zijn uren per dag in de weer. Dat een kind niet (lang) kan stilzitten, is heel gewoon. Het is belangrijk om te beseffen dat je pas iets kunt oplossen als er een probleem is.
Dat kinderen beweeglijk zijn hoort bij een gezonde ontwikkeling. Bewegen stimuleert ook het brein. Niet alleen de grove motoriek, maar ook schoolse vaardigheden als lezen en schrijven.

Een probleem maken van beweeglijkheid veroorzaakt veel stress en verdriet bij het kind en frustratie en zorgen bij jou. Bewegen is een natuurlijke remedie om overmatige stress, agressie of depressie te voorkomen. Wat wel kan is zijn energie in juiste banen leiden. Daar is bewustzijn voor nodig.
Wil je bijvoorbeeld niet dat je kind door het spel van een ander kind loopt, biedt dan een alternatief.

– Fopspenen en later Ipads maken kinderen niet gelukkig, al denken ze zelf misschien van wel.
Dat geldt ook voor veel andere spullen die ze willen hebben. Er is een verschil tussen een wens en een noodzaak. De aardigheid van een cadeau zit juist in het plezier van het geven.

Zo hoeven we ook niet aan iedere gril gehoor te geven. Niet dat we kinderen moeten negeren. We kunnen doorgaan met wat we aan het doen zijn, terwijl we begripvol en in verbinding blijven. Het kind kan meekijken en op zijn eigen manier bijdragen.
Wees altijd beschikbaar voor als ze echt steun of contact zoeken. Als ze bijvoorbeeld zich hebben bezeerd.
Vraagt een kind om praktische hulp, bijvoorbeeld helpen de fiets in de schuur te zetten en je bent net bezig met het eten, kun je bijvoorbeeld zeggen: “Na het eten kom ik je helpen. Voor nu kun je je fiets in de tuin zetten.”
Dat geeft houvast, terwijl je door kunt gaan met waar je mee bezig bent.
Iets zeggen als: “Ik heb geen tijd”, klinkt afwijzend en kan een gefrustreerd kind opleveren.


Spelen en ontwikkelen zijn inherent aan zich ontwikkelen.
Vrij spelen is niet alleen leuk en ontspannend, het is essentieel om geestelijk gezond op te groeien. Een kind dwingen om uren per dag stil te zitten houdt dus in de ontwikkeling beschadigen.

Van een kat begrijpen we vaak nog wel dat als hij de hele tijd weggekropen in een hoekje zit, dat hij bang of ongelukkig is.
Een kind dat urenlang op een stoel of bank zit en geen zin heeft om iets anders te doen, dat is niet gezond.
Dan mag je wel eens nagaan of er iets aan de hand is, zoals stress, ziekte, te weinig energie. Of het kind heeft gewoon afgeleerd om zich te willen bewegen.

Zit een kind lijdzaam in een buggy, dan is dat makkelijk voor de ouders, maar het kind voelt zich waarschijnlijk niet senang. Vaak zie ik kinderen in elkaar gedoken, verdrietig of hangerig, met doffe oogjes. Ouders die vooral bezig zijn met winkelen en met hun mobiel en hun kind ‘vergeten’.
Helaas is dit verschijnsel zo alomtegenwoordig dat het bijna niemand opvalt.

Een kind wordt doorgaans niet beschadigd als het kortstondig in een wagentje zit. Zeker niet als er een liefdevol contact blijft met de ouders. Als ze ingaan op wat hij ziet en vertelt. Het kind benoemt bijvoorbeeld wat hij ziet, zoals een bloem of een vogel.

De ouders kunnen het kind zien en echt in verbinding zijn, dat draagt bij aan geluk en veiligheid.


Lees meer over kinderen natuurlijk en gezond op laten groeien in Wat je niet verteld is.
over kinderen in de baarmoeder, in het gezin en in de maatschappij

Te bestellen via de (online) boekenwinkel en gesigneerd via mij: redactie@dus-sarah-morton.info
Wat-je-niet-verteld-is

Wat je niet verteld is. 2e herziene druk.

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies, neem dan gerust contact op.
redactie@dus-sarah-morton.info

06-83992975