Sinds circa 6 jaar is er een nieuw maatschappelijk fenomeen in Japan onder de noemer Kindercafetaria. Het is een initiatief voor kinderen en hun ouders die onder de armoedegrens leven, of met andere problemen kampen zoals sociaal isolement tot zelfs psychische problemen.

Isolement en verborgen armoede

Ook in Japan is veel verborgen eenzaamheid en armoede. Kinderen die hierdoor met honger naar school gaan. Kijk je naar de lesgroepen dan is er een schrikbarend hoog percentage. Toen ook het zelfmoord percentage steeg, moest er echt wel iets gebeuren!

Hoe het idee ontstond voor Kindercafetaria

Een jonge vrouw; Chieko Kuribayashi kwam op het idee: Meer >