Vaak wordt er gesproken van mensen met een ‘handicap’ of een ‘beperking’. Wat verstaan we daar onder? Staat het onomstotelijk vast of iemand gehandicapt, dan wel helemaal ‘gezond’ is. Of is het meer een maatschappelijk begrip? Ik durf te stellen dat bijna iedereen wel in meer of mindere mate tegen beperkingen aanloopt. Iemand die gepest is, kan bijvoorbeeld een laag zelfbeeld hebben, teruggetrokken zijn en daardoor kansen voorbij laten gaan. Iemand met overgewicht kan net zo goed belemmerd worden in zijn bewegingsvrijheid als iemand die mank loopt. We hebben allemaal bewust of onbewust overtuigingen over onszelf, die ons belemmeren. Sommigen zien Meer >