Jarenlang ging men ervan uit dat autistische kinderen zich niet of minder kunnen inleven in andere mensen, dan kinderen zonder autisme. Nieuw onderzoek Universiteit Leiden (door ontwikkelingspsycholoog Carolien Rieffe en haar collega’s), maakt duidelijk dat autistische kinderen wel degelijk geraakt worden door het verdriet en de pijn van anderen en ze ook meevoelen, maar dat ze daar anders op reageren dan ‘gewone’ kinderen. Ze weten zich er vaak geen raad mee.

Autistische kinderen tonen bijvoorbeeld minder snel medelijden. Als iemand zijn hoofd stoot, reageren ze daar niet altijd op, terwijl ze het wel merken. Deze kinderen kunnen van slag raken of Meer >